Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Elbląg
Nadleśnictwo Elbląg
55 230 85 31
55 230 85 85

ul. Marymoncka 5
82-300 Elbląg

Nadleśniczy
Mariusz Potoczny
55 230 85 31
Zastępca Nadleśniczego
Roman Borcowski
55 230 85 31
Główny Księgowy
Teresa Młynarska
55 230-85-44
Sekretarz
Małgorzata Twardowska
tel. 55 230-85-33,
Komendant Straży Leśnej
Marek Zienowski
55 230 85 31
Inżynier Nadzoru
Włodzimierz Wodzianicki
55 230 85 31
Inżynier Nadzoru
Michał Szramka
55 230 85 31

Dział Gospodarki Leśnej

Anna Koniecko
Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony p.poż. i ochrony przyrody
Tel.: 55 230-85-39
Izabela Łukasiewicz
St. Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu i lasów niepaństwowych
Tel.: 55 230-85-39,
Aleksandra Zyśk
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 55 230-85-49,
Janusz Śpiołek
Sp SL ds. zarządzania nieruchomościami
Tel.: 55 230-85-49,
Paweł Zych
Specjalista SL ds. pozyskania drewna i urządzania lasu
Tel.: 55 230-85-40
Jowita Pochylska
Referent ds. marketingu i sprzedaży drewna
Tel.: 55 230 58 40, 533-890-139

Dział Finansowo - Księgowy

Beata Bandurska
p.o. Głównego Księgowego
Tel.: 55 230-85-35
Jadwiga Cierpka
Starszy Specjalista ds. finansowych
Tel.: 55 230-85-44
Magdalena Towgin-Filip
Starszy Specjalista ds. finansowych
Tel.: 55 230-85-44
Jadwiga Wlizlo
Starszy specjalista ds. sprzedaży
Tel.: 55 230-85-59

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Joanna Kamińska
Specjalista ds. zamówień publicznych i kancelaryjnych, obsługa sekretariatu
Tel.: 55 230-85-31
Małgorzata Nowak
Specjalista ds. administracji
Tel.: 55 230-85-32,
Katarzyna Rostkowska
Specjalista ds. remontów i budownictwa
Tel.: 55 230-85-33,
Maciej Łuczak
Specjalista ds. informatyki i BHP
Tel.: 55 230-85-32,

Stanowiska Bezpośrednio Podlegające Nadlesniczemu

Marta Niemczyk
St. Specjalista ds.organizacji i kadr
Tel.: 55 230-85-31
Jarosław Mytych
St. Specjalista SL ds. edukacji leśnej i turystyki
Tel.: 55 230-85-39
Jan Piotrowski
Specjalista SL ds. komunikacji i promocji
Tel.: kom. 664 753 818