Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Elbląg
Nadleśnictwo Elbląg
55 230 85 31, 55 230 85 30
55 230 85 85

ul. Marymoncka 5
82-300 Elbląg

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny - 55 230 85 31 wew.:  *444, 55 230 85 43

Nadleśniczy
Mariusz Potoczny
55 230 85 31
Zastępca Nadleśniczego
Roman Borcowski
55 230 85 31
p.o. Główny Księgowy
Beata Bandurska
55 230 85 31 wew. *611
Sekretarz
Małgorzata Twardowska
tel.55 230 85 31 wew.: *761
Komendant Straży Leśnej
Marek Zienowski
55 237 43 12, 55 230 85 31 wew.: *221
Inżynier Nadzoru
Włodzimierz Wodzianicki
55 230 85 31 wew.: *213
Inżynier Nadzoru
Michał Szramka
55 230 85 31 wew.: *212

Dział Gospodarki Leśnej

Anna Koniecko
Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony p.poż. i ochrony przyrody
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *336
Izabela Łukasiewicz
St. Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu i lasów niepaństwowych
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *332
Aleksandra Zyśk
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *331
Janusz Śpiołek
Sp SL ds. zarządzania nieruchomościami
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *334
Paweł Zych
St. Specjalista SL ds. pozyskania drewna i urządzania lasu
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *335
Jowita Pochylska
Referent ds. marketingu i sprzedaży drewna
Tel.: 55 230 85 40, 533-890-139, 55 230 85 31 wew.: *333

Dział Finansowo - Księgowy

Beata Bandurska
p.o. Głównego Księgowego
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *611
Jadwiga Cierpka
Starszy Specjalista ds. finansowych
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *612
Magdalena Towgin-Filip
Starszy Specjalista ds. finansowych
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *600
Jadwiga Wlizlo
Starszy specjalista ds. sprzedaży
Tel.: 55 230-85-59, 55 230 85 31 wew.: *613

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Natalia Błaszczyk
Referent - obsługa kancelarii nadleśnictwa
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *100, 55 230 85 30, fax: 55 230 85 85
Małgorzata Nowak
Specjalista ds. administracji
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *672
Katarzyna Rostkowska
Specjalista ds. remontów i budownictwa
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *673
Maciej Łuczak
Specjalista ds. informatyki i BHP
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *571

Stanowiska Bezpośrednio Podlegające Nadlesniczemu

Marta Niemczyk
St. Specjalista ds.organizacji i kadr, obsługa sekretariatu
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *131
Jarosław Mytych
St. Specjalista SL ds. edukacji leśnej i turystyki
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *681
Jan Piotrowski
Specjalista SL ds. komunikacji i promocji
Tel.: kom. 664 753 818,55 230 85 48, 55 230 85 31 wew.: *211