Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Elbląg
Nadleśnictwo Elbląg
55 230 85 31
55 230 85 85

ul. Marymoncka 5
82-300 Elbląg

Nadleśniczy
Mariusz Potoczny
55 230 85 31
Zastępca Nadleśniczego
Roman Borcowski
55 230 85 31
Główny Księgowy
Teresa Młynarska
55 230-85-44
Sekretarz
Małgorzata Twardowska
tel. 55 230-85-33,
Komendant Straży Leśnej
Marek Zienowski
55 230 85 31
Inżynier Nadzoru
Włodzimierz Wodzianicki
55 230 85 31
Inżynier Nadzoru
Michał Szramka
55 230 85 31

Dział Gospodarki Leśnej

Anna Koniecko
Marketing i sprzedaż drewna
Tel.: 55 230-85-40
Izabela Łukasiewicz
Hodowla lasu, ochrona lasu, lasy niepaństwowe, zalesienia gruntów rolnych
Tel.: 55 230-85-39,
Aleksandra Zyśk
wStan posiadania, udostępnianie lasu,
Tel.: 55 230-85-49,
Janusz Śpiołek
Sp SL ds. zarządzania nieruchomościami
Tel.: 55 230-85-49,
Paweł Zych
Pozyskanie drewna, ochrona p-poż., urządzanie lasu,
Tel.: 55 230-85-40

Dział Finansowo - Księgowy

Beata Bandurska
p.o. Głównego Księgowego
Tel.: 55 230-85-35
Jadwiga Cierpka
Starszy Specjalista ds. finansowych
Tel.: 55 230-85-44
Magdalena Towgin-Filip
Starszy Specjalista ds. finansowych
Tel.: 55 230-85-44
Jadwiga Wlizlo
Starszy specjalista ds. sprzedaży
Tel.: 55 230-85-59

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Joanna Kamińska
Specjalista ds. zamówień publicznych i kancelaryjnych, obsługa sekretariatu
Tel.: 55 230-85-31
Małgorzata Nowak
Specjalista ds. administracji
Tel.: 55 230-85-32,
Katarzyna Rostkowska
Specjalista ds. remontów i budownictwa
Tel.: 55 230-85-33,
Maciej Łuczak
Specjalista ds. informatyki
Tel.: 55 230-85-32,

Stanowiska Bezpośrednio Podlegające Nadlesniczemu

Marta Niemczyk
St. Specjalista ds.organizacji i kadr
Tel.: 55 230-85-35
Jarosław Mytych
Ochrona przyrody, szkólkarstwo, edukacja leśna, turystyka, certyfikacja gospodarki leśnej
Tel.: 55 230-85-39
Jan Piotrowski
Komunikacja społeczna, środki pomocowe, LKP
Tel.: kom. 664 753 818