Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Elbląg
Nadleśnictwo Elbląg
55 230 85 31
55 230 85 85

ul. Marymoncka 5
82-300 Elbląg

Nadleśniczy
Mariusz Potoczny
55 230 85 31
Zastępca Nadleśniczego
Roman Borcowski
55 230-85-37
Główny Księgowy
Teresa Młynarska
55 230-85-44
Sekretarz
Małgorzata Twardowska
tel. 55 230-85-38,
Komendant Straży Leśnej
Marek Zienowski
tel. 55 230-85-36,
Inżynier Nadzoru
Włodzimierz Wodzianicki
tel. 55 230-85-53,
Inżynier Nadzoru
Michał Szramka
tel. 55 230 85 53,

Dział Gospodarki Leśnej

Anna Koniecko
Marketing i sprzedaż drewna
Tel.: 55 230-85-40
Izabela Łukasiewicz
Hodowla lasu, ochrona lasu, lasy niepaństwowe, zalesienia gruntów rolnych
Tel.: 55 230-85-39,
Krzysztof Utrysko
Stan posiadania, łowiectwo, udostępnianie lasu,
Tel.: 55 230-85-49,
Janusz Śpiołek
Sp SL ds. zarządzania nieruchomościami
Tel.: 55 230-85-42,
Paweł Zych
Pozyskanie drewna, ochrona p-poż., urządzanie lasu,
Tel.: 55 230-85-47

Dział Finansowo - Księgowy

Beata Bandurska
Specjalista ds. finansowych,
Tel.: 55 230-85-45
Jadwiga Cierpka
Starszy Specjalista ds. finansowych
Tel.: 55 230-85-45
Magdalena Towgin-Filip
Starszy Specjalista ds. finansowych
Tel.: 55 230-85-46
Jadwiga Wlizlo
Starszy specjalista ds. sprzedaży
Tel.: 55 230-85-59

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Joanna Kamińska
Specjalista ds. zamówień publicznych i kancelaryjnych, obsługa sekretariatu
Tel.: 55 230-85-31
Małgorzata Nowak
Specjalista ds. administracji
Tel.: 55 230-85-32,
Katarzyna Rostkowska
Specjalista ds. remontów i budownictwa
Tel.: 55 230-85-33,
Maciej Łuczak
Specjalista ds. informatyki
Tel.: 55 2308534,

Stanowiska Bezpośrednio Podlegające Nadlesniczemu

Marta Niemczyk
St. Specjalista ds.organizacji i kadr
Tel.: 55 230-85-35
Jarosław Mytych
Ochrona przyrody, szkólkarstwo, edukacja leśna, turystyka, certyfikacja gospodarki leśnej
Tel.: 55 230-85-55
Jan Piotrowski
Komunikacja społeczna, środki pomocowe, LKP
Tel.: 55 230-85-48, kom. 664 753 818