Lista aktualności Lista aktualności

Las – Drewno – Historia

Zapraszamy do odwiedzania plenerowej wystawy pod nazwą Las – Drewno – Historia, która powstała dzięki współpracy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu z Nadleśnictwem Elbląg na dziedzińcu Elbląskiego Muzeum.

Celem naszej wystawy jest ukazanie związku człowieka z drewnem i lasem na przestrzeni wieków, gdyż to właśnie drewno towarzyszy człowiekowi od niepamiętnych czasów. Pierwotne lasy dostarczały opału, materiałów do wyrobu przedmiotów użytkowych, narzędzi i broni. Nasi przodkowie budowali osady i umocnienia z tego cennego surowca. Z drewna powstały także pierwsze obiekty kultu i wytwory sztuki.


Rozwój techniki i technologii w XIX wieku, który zapoczątkował rewolucję przemysłową, spowodował, że las stał się nie tylko źródłem zaopatrzenia człowieka w różnego rodzaju produkty, ale przede wszystkim sposobem użytkowania ziemi, a w efekcie produkcją drewna.

 
Pozyskiwanie tego surowca przyczyniło się do rozwoju wielu gałęzi przemysłu. Kiedy jednak naturalny potencjał lasu przestał zaspokajać coraz bardziej rosnące potrzeby, zaczęto zastępować naturalne drzewostany szybko rosnącymi gatunkami: sosną i świerkiem. Dopiero rozwój nauk biologicznych, a przede wszystkim leśnych, pokazał, jakie mogę być konsekwencje tej daleko idącej zmiany. Wówczas zaczęto traktować las, jako wewnętrznie zrównoważony, złożony ekosystem. Naukowcy i praktycy leśnicy wypracowali nowoczesne metody gospodarowania lasem, których celem jest zachowanie istnienia lasu dla kolejnych pokoleń przy jednoczesnym godzeniu potrzeb społecznych np.: rekreacja i turystyka,  potrzeb ochronnych - objęcie ochroną roślin i zwierząt poprzez tworzenie różnych form ochrony przyrody jak np. rezerwaty czy strefy ochronne wokół gniazd ptasich i gospodarczych, czyli dostarczanie do przemysłu wciąż niezastąpionego surowca drzewnego.

Wystawa "Las - Drewno - Historia" to cykliczny projekt Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu i Nadleśnictwa Elbląg, mający na celu "leśną" edukację miasta. Główną częścią projektu jest wystawa plenerowa zlokalizowana przy Chacie Wikińskiej na Dziedzińcu Muzeum, która od czerwca do października będzie tłem do warsztatów/rozmów/prelekcji tematów związanych z lasem i drewnem.

Tematem I edycji projektu "Las-Drewno-Historia" są lasy Wysoczyzny Elbląskiej. Przyjrzymy się ich historii, zobaczymy jak wpływała na nie działalność naszych przodków, poznamy gatunki drzew, które tworzą ten leśny kompleks, dowiemy się jak dziś o te lasy dbają leśnicy.

Wystawa ma charakter edukacyjny i większość eksponatów można wypróbować własnoręcznie. Wstęp wolny w godzinach otwarcia dziedzińca Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu w okresie od czerwca do października.