Lista aktualności Lista aktualności

Sadzimy 1000 drzew na minutę

Lasy Państwowe każdego roku sadzą ok. 500 mln drzew, to oznacza, że w ciągu minuty jest posadzonych ich aż tysiąc.

Dzięki temu lasów w Polsce przybywa. Lesistość w Polsce wynosi obecnie ok. 30 proc., a tuż po II wojnie światowej wynosiła niespełna 21 proc. Pod względem powierzchni lasów (9215 tys. ha) Polska znajduje się na 6. miejscu, natomiast pod względem wielkości zasobów drzewnych (2491 mln m3) na 4. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej.

W tym roku Nadleśnictwo Elbląg posadziło 248 230 drzew i krzewów różnych gatunków, między innymi buki, dęby, lipy, brzozy, jodły, jarzęby, sosny, głogi, drenie, jarzęby, kaliny i bzy. Jest to niewielka liczba porównując z większością nadleśnictw w Polsce. Sadzimy niewiele drzew i krzewów miedzy innymi dlatego, że warunki siedliskowe pozwalają nam na wykorzystywanie naturalnej zdolności lasu do odnawiania się poprzez przemyślane kształtowanie struktury lasu.  

Warto wiedzieć, że w miejscu jednego wyciętego drzewa średnio sadzi się ok. 13 młodych. W polskich lasach systematycznie zwiększa się również udział innych gatunków niż sosna, głównie liściastych. Leśnicy odchodzą od monokultur, to oznacza, że  dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu.

   Dzięki temu udział drzewostanów liściastych od czasów zakończenia II wojny światowej  zwiększył się z 13 proc. do 24 proc. Coraz częściej są sadzone dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

    Co roku zapraszamy mieszkańców Elbląga i okolic na wspólne sadzanie drzew z leśnikami. W bieżącym roku swoją obecnością zaszczyciło nas ponad 130 osób. Po krótkim przeszkoleniu z techniki sadzenia każdy mógł spróbować swoich sił. Przygotowaliśmy 1500 dębów i jak się okazało posadzenie takiej ilości nie było aż tak prostym zadaniem. Ostatecznie wszystkie dęby znalazły swoje miejsce w lesie. Na zakończenie odbyło się ognisko z poczęstunkiem oraz gry i zabawy dla najmłodszych, przy stoisku edukacyjnym nadleśnictwa.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i wspólnie spędzoną sobotę.