Lista aktualności Lista aktualności

Wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych

Nadleśnictwo Elbląg informuje, że w związku ze zmianami Ustawy Prawo Łowieckie z 13 października 1995 (Dz.U.2017 poz.1295)  od 1 kwietnia 2018 roku wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do gmin właściwych ze względu na miejsce występowania szkody. Szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu gminy, dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw. Strony zainteresowane mogą odwołać się do właściwego nadleśniczego ze względu na miejsce szkody w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.