Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Elbląg
Nadleśnictwo Elbląg
55 230 85 31
55 230 85 85

ul. Marymoncka 5
82-300 Elbląg

Nadleśniczy
Mariusz Potoczny
55 230 85 31
Zastępca Nadleśniczego
Roman Borcowski
55 230 85 31
Główny Księgowy
Teresa Młynarska
55 230-85-44
Sekretarz
Małgorzata Twardowska
tel. 55 230-85-33,
Komendant Straży Leśnej
Marek Zienowski
55 230 85 31
Inżynier Nadzoru
Włodzimierz Wodzianicki
55 230 85 31
Inżynier Nadzoru
Michał Szramka
55 230 85 31

Dział Gospodarki Leśnej

Anna Koniecko
Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony p.poż. i ochrony przyrody
phone-abbreviation: 55 230-85-39
Izabela Łukasiewicz
St. Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu i lasów niepaństwowych
phone-abbreviation: 55 230-85-39,
Aleksandra Zyśk
Specjalista SL ds. stanu posiadania
phone-abbreviation: 55 230-85-49,
Janusz Śpiołek
Sp SL ds. zarządzania nieruchomościami
phone-abbreviation: 55 230-85-49,
Paweł Zych
Specjalista SL ds. pozyskania drewna i urządzania lasu
phone-abbreviation: 55 230-85-40
Jowita Pochylska
Referent ds. marketingu i sprzedaży drewna
phone-abbreviation: 55 230 58 40, 533-890-139

Dział Finansowo - Księgowy

Beata Bandurska
p.o. Głównego Księgowego
phone-abbreviation: 55 230-85-35
Jadwiga Cierpka
Starszy Specjalista ds. finansowych
phone-abbreviation: 55 230-85-44
Magdalena Towgin-Filip
Starszy Specjalista ds. finansowych
phone-abbreviation: 55 230-85-44
Jadwiga Wlizlo
Starszy specjalista ds. sprzedaży
phone-abbreviation: 55 230-85-59

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Joanna Kamińska
Specjalista ds. zamówień publicznych i kancelaryjnych, obsługa sekretariatu
phone-abbreviation: 55 230-85-31
Małgorzata Nowak
Specjalista ds. administracji
phone-abbreviation: 55 230-85-32,
Katarzyna Rostkowska
Specjalista ds. remontów i budownictwa
phone-abbreviation: 55 230-85-33,
Maciej Łuczak
Specjalista ds. informatyki i BHP
phone-abbreviation: 55 230-85-32,

Stanowiska Bezpośrednio Podlegające Nadlesniczemu

Marta Niemczyk
St. Specjalista ds.organizacji i kadr
phone-abbreviation: 55 230-85-31
Jarosław Mytych
St. Specjalista SL ds. edukacji leśnej i turystyki
phone-abbreviation: 55 230-85-39
Jan Piotrowski
Specjalista SL ds. komunikacji i promocji
phone-abbreviation: kom. 664 753 818