Asset Publisher Asset Publisher

„Dąb Wolności” rośnie w Elblągu.

Na terenie RDLP w Gdańsku 4 czerwca 2014 r, w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce,. posadzony został „Dąb Wolności”.

W Parku Planty w centrum Elbląga prezydent miasta Jerzy Wilk i dyrektor RDLP w Gdańsku Jan Szramka posadzili siedmioletnią sadzonkę dębu wyhodowaną w elbląskich lasach.Symboliczne grudki ziemi dosypali przedstawiciele okolicznych gmin i starostw oraz służb mundurowych: Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Urzędu Morskiego i Służby Więziennej z miejscowego Aresztu Śledczego a także dyrektorzy lub przedstawiciele parków krajobrazowych Mierzei Wiślanej i Wysoczyzny Elbląskiej oraz miejscowej delegatury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Końcowych czynności pielęgnacyjnych i podlania drzewka podjęli się najmłodsi elblążanie ze Szkoły Podstawowej nr 18, w której ekologia i wiedza o środowisku zajmuje w programie nauczania szczególne miejsce.


Prezydent Jerzy Wilk wyraził swoją wdzięczność i radość z faktu, że Elbląg znalazł się na mapie miast, w których rosnąć będą „Dęby Wolności". Akcja ich sadzenia jest wspólną inicjatywą Kancelarii Prezydenta RP i Lasów Państwowych nawiązującą do sadzenia „Dębów Niepodległości" w latach 1918-1928 jako świadectwa odzyskania niepodległości. Wyraził przy tym nadzieję, że podobnie jak wiele ich poprzedników sprzed prawie 100 lat tak i ten przetrwa najbliższy co najmniej wiek jako swoiste wotum wdzięczności za odzyskaną w 1989 roku wolność.
W trakcie uroczystości odczytany został list, który Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował do organizatorów i uczestników elbląskiej uroczystości. Powiedział w nim m.in. Cieszę się, że w akcję sadzenia Dębów Wolności włączają się przedstawiciele środowisk leśników i samorządowców. To niezwykłe przedsięwzięcie jest również formą uczczenia 90-lecia Lasów Państwowych. Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w tę inicjatywę z całego serca dziękuję.

          Lasy Nadleśnictwa Elbląg, co podkreślił zastępca nadleśniczego, Roman Borcowski, słyną z okazałych drzew. Mało znanym jest fakt, że właśnie na terenie administrowanym przez to nadleśnictwo, w Kadynach, rośnie najgrubszy obecnie w polskich lasach dąb, Dąb Bażyńskiego. Wierzę, powiedział Borcowski, że posadzony dzisiaj „Dąb Wolności" stanie się godnym jego następcą.