Asset Publisher Asset Publisher

Ćwiczenia strażackie

Wczesna wiosna to okres, w którym zagrożenie pożarowe lasu jest największe w ciągu roku. Zanim rozwiną się młode liście, suche pozostałości roślin obumarłych w ubiegłym roku stanową wielkie niebezpieczeństwo pożarowe.

W związku z powyższym strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim wraz z leśnikami, 30 marca 2016 przeprowadzili  ćwiczenia w terenie.

Zaaranżowany został pożar na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Stegnie znajdującej się w sąsiedztwie lasu. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że pożar stwarza bezpośrednie zagrożenie dla lasu, a strażacy mieli za zadanie przeprowadzić działania mające na celu ograniczenie jego rozprzestrzeniania się, dzięki czemu przećwiczone została organizacja i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów w obiektach przemysłowych i na terenach leśnych.

W akcji oprócz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim oraz leśników z Nadleśnictwa Elbląg, udział wzięły lokalne posterunki  Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wczesna wiosna niesie duże zagrożenie pożarowe w związku z czym prosimy o ostrożność w trakcie pobytów w lesie. Zwracamy także uwagę na zakaz wjazdu do lasu i poruszania się drogami leśnymi. Prosimy również o nie zastawianie samochodami dróg leśnych, gdyż służą one jako drogi dojazdowe dla służb w razie wypadku czy pożaru.