Asset Publisher Asset Publisher

Inwentaryzacja dzików

29 października, na terenie obwodów łowieckich znajdujących się w obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Elbląg, została przeprowadzona inwentaryzacja dzików.

Inwentaryzacja została przeprowadzona we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim jednolitą w całym kraju metodą pędzeń próbnych ( liczenie tyralierą ). Na terenie Nadleśnictwa Elbląg w liczeniu dzików wzięły udział 222 osoby z czego 36 pracowników Lasów Państwowych (Nadleśnictwa Elbląg), 89 członków PZŁ, 97 pozostałych uczestników (w tym między innymi: Straż Graniczna, Państwowa Straż Łowiecka. Ochotnicze straże Pożarne, pracownicy urzędów gmin i inni.) 

Celem inwentaryzacji było uzyskanie informacji o wielkości populacji dzików i jej rozmieszczenia w Polsce. Inwentaryzacja miała również pokazać, czy Polski Związek Łowiecki (PZŁ) wywiązuje się ze swoich zadań w zakresie sanitarnego odstrzału dzików.

- Inwentaryzacja dzików trwała od 15 października do 6 listopada na terenie Lasów Państwowych. Dziś ogłoszono jej efekty, z których wynika że mamy ponad 140 tysięcy sztuk dzika, co przekłada się na 0,5 szt. na km2 – powiedział Andrzej Konieczny, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

    Wiceminister Andrzej Szweda-Lewandowski dodał, że obecnie inwentaryzacja jest prowadzona także w ośmiu parkach narodowych, które są położone w strefie zagrożonej ASF. - Jej wyniki będą znane do 30 listopada. Dopiero wtedy będziemy mieli pełny obraz inwentaryzacji na wschód o Wisły  - podkreślił wiceminister Szweda-Lewandowski.

   Wiceminister Andrzej Konieczny zwrócił również uwagę, że silny wzrost wielkości populacji dzika nastąpił po 2008 r., kiedy zaniechano jego odstrzału. - W tej chwili my jako rząd ratujemy polski przemysł przetwórstwa mięsa i hodowli trzody chlewnej. Rząd PO-PSL błędnymi decyzjami doprowadził do wzrostu populacji dzików, przez co stanęliśmy w obliczu problemu rozprzestrzeniania sie wirusa ASF. Na działania naszych poprzedników złożyliśmy zawiadomienie w sprawie zaniedbań i zaniechań – poinformował wiceminister Konieczny.

     Liczebność dzików w całym kraju oszacowano na poziomie 144 079 sztuk. Najmniej dzików stwierdzono w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Warszawa (3 344 szt.) oraz RDLP Kraków (3 902 szt.). Najliczniej występują one natomiast w RDLP Katowice (12 746 szt.) oraz RDLP Olsztyn (12 728 szt.). Uśrednione zagęszczenie dla całego kraju wyniosło 0,5 szt./km2.

    Na obszarze leżącym w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku oszacowana liczba dzików wynosi 7173 szt. a uśrednione zagęszczenie to 0,7 szt./km2.  Największe zagęszczenie dzików stwierdzono na terenie nadleśnictw Cewice i Choczewo najmniejsze zaś na terenie Lubichowa i Kościerzyny.

     Inwentaryzacja dzików była prowadzona od 15 października do 6 listopada 2016 r. Wzięło w niej udział ponad 85 tys. osób. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele: Polskiego Związku Łowieckiego, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, pracownicy Zakładów Usług Leśnych (10 proc.) oraz innych organizacji i instytucji.  W trwającej na terenie gdańskiej dyrekcji LP akcji w dniach 27 – 30 października wzięło udział 2869 osób z czego 666 osób to pracownicy administracji LP, 1474 osoby -  myśliwi i członkowie PZŁ , 729 osób to  osoby pozostałe  (np. członkowie OSP, pracownicy Zakładów Usług Leśnych).

- Ta inwentaryzacja wykazała również, że zaangażowanie Polskiego Związku Łowieckiego  i Lasów Państwowych pozwoliło uzyskać bezpieczny zalecany poziom populacji dzika dla całej Polski. Chcę podkreślić, że te podmioty zabezpieczają właściwy poziom bezpieczeństwa ekologicznego i żywnościowego Polski – zaznaczył wiceminister Konieczny.