Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs Fotograficzny „Las-Drewno-Człowiek”

Zapraszamy do udziału w konkursie

Prace do Konkursu można zgłaszać w następujących kategoriach (maksymalnie po 2 zdjęcia na każdą kategorię):

„Las" – zdjęcia przedstawiające  środowisko leśne i jego różnorodność biologiczną w tym miedzy innymi gatunki zwierząt, roślin związanych z lasem oraz krajobraz leśny ;

 „Drewno" – zdjęcia przedstawiające drewno jako nieodłączny element życia człowieka (surowiec odnawialny), możliwe sposoby jego wykorzystania, metody jego pozyskania i przetwarzania,

„Człowiek" – zdjęcia przedstawiające człowieka w powiązaniu  z lasem i/lub drewnem.

 Jury konkursu oceni prace i wyłoni głównego zwycięzcę konkursu oraz w każdej kategorii trzy najlepsze prace.

Przewidziano atrakcyjne nagrody:

  • Nagroda główna o wartości 2000 zł
  • Pierwsze miejsce w każdej kategorii – nagroda o wartości 1000 zł
  • Drugie miejsce w każdej kategorii – nagroda o wartości 800 zł
  • Trzecie miejsce w każdej kategorii – nagroda o wartości 300 zł

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem konkursu, a także wraz ze zdjęciami przesłać podpisany formularz zgłoszeniowy.

Szczegóły konkursu w regulaminie zamieszczonym poniżej

Uwaga

Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 14.04.2016 r do godziny 24:00.

Konkurs realizowany jest w ramach :

Projekt: "Las - drewno - człowiek - kompleksowy program podniesienia świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej na terenie RDLP w Gdańsku"

 

Program Operacyjny (PL02) „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

Lider partnerstwa:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.
ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk

Partnerzy: Nadleśnictwa Gdańsk, Elbląg i Wejherowo.

Partner z Norwegii 

Współfinansowane przez: