Asset Publisher Asset Publisher

Ptasi Piknik

VI Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej za nami.

Dopisała pogoda, ptaki oraz liczni goście.  W trakcie trwania imprezy naliczono ponad 146tys. ptaków. Podobnie jak w latach poprzednich najliczniej reprezentowana była zięba (blisko 120 tys.), następnie bogatka oraz szpak. Z ciekawostek zaobserwowano dwa kobuzy oraz pięć sokołów wędrownych. Łącznie w ciągu dwóch dni naliczono 85 gatunków ptaków. Na punkcie obrączkarskim zaobrączkowano 357 sikor.

Ptasi Piknik zorganizowany został  w ramach Europejskich Dni Ptaków. Jest to dwudniowe wydarzenie obchodzone w 40 krajach Europy i Azji Środkowej, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi ludzi na jedno z najbardziej niezwykłych zjawisk w świecie przyrody – wielką jesienną migrację ptaków. Co roku kilkadziesiąt tysięcy ludzi od Portugalii po Kazachstan i od Norwegii po Cypr w pierwszy weekend października wyjątkowo uważnie przygląda się dzielnym podróżnikom.

Na naszym pikniku pojawiło się  blisko 1700 obserwatorów ptaków. Impreza ta ma charakter przede wszystkim edukacyjny. Pod okiem ornitologów i leśników można było dowiedzieć się o budowie, zwyczajach  oraz o zjawisku  migracji ptaków. Można było obserwować ich obrączkowanie, posłuchać opowieści o przyrodzie, lesie i gospodarce leśnej.

W trakcie pikniku można było samodzielnie zbudować budkę lęgową, uczestniczyć w licznych konkursach z nagrodami a na koniec upiec sobie nad ogniskiem kiełbaskę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom w imieniu organizatorów i partnerów. Mieliśmy dużą przyjemność mogąc Państwa gościć przez oba piknikowe dni.

 

 

Wydarzenie zorganizowane było przez Nadleśnictwo Elbląg i Stowarzyszenie Drapolicz w partnerstwie z Stowarzyszeniem Ochrony Sów, Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków,  Ptakami Polskimi, WWF, Parkiem Krajobrazowym Mierzei Wiślanej, Miastem Krynica Morska, Fundacją Akcja Bałtycka, Wydawnictwem Lanius Books oraz Tartakiem Jagodno.

Wydarzenie odbyło się dzięki dofinansowaniu jakie Nadleśnictwo Elbląg otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pod nazwą "VI Ptasi Piknik - Europejskie Dni Ptaków na Mierzei Wiślanej 2016". Koszt kwalifikowany zadania wynosi 34 400,00 zł. Kwota dotacji WFOŚ i GW w Gdańsku wynosi 20 000,00 zł