Asset Publisher Asset Publisher

Rozpoczęte długoletnie badania w elbląskich lasach.

W dniach 21-23 maja Nadleśnictwo Elbląg odwiedzili pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL).

Naukowcy na wcześniej wyznaczonych powierzchniach kontrolnych dokonali pomiarów drzew stojących oraz martwego drewna, ponadto za pomocą specjalistycznych świdrów pobrali próbki drewna oraz gleby.

Jednym z priorytetów gospodarki leśnej jest utrzymanie trwałości lasu. Zmieniające się warunki klimatyczne mają swoje odbicie w obecnych i przyszłych zmianach składów gatunkowych drzewostanów w ekosystemach leśnych. W związku z tym, że trudno jest przewidzieć kierunek tych zmian istnieje pilna potrzeba prowadzenia wieloletnich obserwacji spontanicznych procesów zachodzących w środowisku leśnym  i wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Najlepszym sposobem na obserwacje naturalnych procesów zachodzących w lasach jest wyłączenie z gospodarki leśnej powierzchni kontrolnych (referencyjnych). Powierzchnie takie zostały wybrane w 12 Leśnych Kompleksach Promocyjnych w całym kraju. Jedna z nich zlokalizowana jest w Nadleśnictwie  Elbląg, Leśnictwie Górki.

 

Na takich powierzchniach od momentu założenia nie będą prowadzone żadne zabiegi hodowlane, a zachodząca na nich naturalna sukcesja będzie przedmiotem szczegółowego monitoringu.

Monitoring dotyczy między innymi następujących elementów ekosystemu leśnego:

•             ilości martwego drewna ,

•             tempa rozkładu materii organicznej,

•             dynamiki odnowienia naturalnego,

•             różnorodności biologicznej środowiska leśnego mierzonej następującymi parametrami:

ü   bogactwem zespołu dzięciołów oraz innych dziuplaków,

ü   bogactwem zespołu grzybów wielkoowocnikowych,

ü   bogactwem zespołu chrząszczy z rodziny  kózkowatych i bogatkowatych,

ü   bogactwem zespołu drobnych ssaków,

ü   bogactwem florystycznym.