Asset Publisher Asset Publisher

Sprzątanie i usuwanie nielegalnych odpadów z lasów położonych na terenach nadmorskich Nadleśnictwa Elbląg

Lasy Mierzei Wiślanej ze względu na  walory rekreacyjne są intensywnie  penetrowane przez turystów. Wiąże się to niestety z jego permanentnym zaśmiecaniem terenów leśnych, degradacją siedlisk (jest to obszar habitatowy Natura 2000 PLH280007 ) oraz obniżeniem walorów rekreacyjnych tych terenów. Chcąc poprawić ten stan rzeczy Nadleśnictwo Elbląg w ramach określonych umową zadań:

  1. Zbierało i wywoziło śmieci w okresie 01.08.2016r. do 30.11.2016r.
  2. Posprzątało śmieci z terenów leśnych i  obiektów turystycznych Mierzei Wiślanej na powierzchni ok.5000 ha
  3. Wywieziono i zutylizowano 13 kontenerów śmieci  co stanowi 16,38 megagramów 

Podjęte działania niewątpliwie przeciwdziałają pogorszeniu stanu sanitarnego tych terenów. Zwiększają one również komfort wypoczynku przebywających na Mierzei turystów.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania: 27 897,95 zł. Koszt dofinansowania 15 000.00 zł