Asset Publisher Asset Publisher

Termomodernizacja budynków PGL LP

           Nadleśnictwo Elbląg w minionym roku przystąpiło do jednego z projektów rozwojowych Lasów Państwowych pn. "Termomodernizacja budynków PGL LP".

    W ramach realizacji projektu  rozwojowego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych realizujemy trzy budynki :

 1. Budynek leśniczówki Dębica  w Elblągu  ul. Chrobrego 45 – działka nr 346/3 obręb Elbląg.
 2. Budynek leśniczówki Dąbrowa ul. Jagodowa 14 – działka nr 332/4 obręb 29 Elbląg.
 3. Budynek administracyjny w Elblągu ul. Marymoncka 5 – działka nr 346/8 obręb 7 Elbląg.

 

Cele projektu:

 • Poprawa standardu użytkowania i efektywności energetycznej w budynkach będących w zarządzie PGL LP.
 • Promowanie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w PGL LP.
 • Podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników i ich poziomu wiedzy,
 • Przeciwdziałanie zmianom klimatu ze względu na ograniczenie zużycia energii w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 do atmosfery.

 

Planowane efekty:

Realizacja projektu doprowadzi do osiągnięcia długofalowych korzyści społeczno – gospodarczych, tj. redukcji zapotrzebowania na energie cieplną, zmniejszenie zużycia paliw konwencjonalnych. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ma w konsekwencji prowadzić do zmniejszenia oddziaływania tych zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi.

Budynki poddane termomodernizacji to budynki stare , generujące wysokie koszty utrzymania. Działania podjęte w ramach projektu pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania na energią przedmiotowych budynków, co przełoży się obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji ograniczy emisję zanieczyszczeń powietrza.

 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja  budynków i obejmuje:

 1. ocieplenie przegród zewnętrznych (ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu),
 2. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 3. wymianę instalacji c.o. ( grzejniki, rury, ocieplenie),
 4. wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej  wraz z montażem zasobnika cwu,
 5. wymianę istniejącego źródła ciepła z pieca węglowego na powietrzną pompę ciepła,
 6. wymianę oświetlenia na energooszczędne,
 7. montaż ogniw fotowoltaicznych.

  Stan budynków przed realizacją projektu.

Dwa budynki mieszkalne to budynki leśniczówek, dwurodzinne z funkcją kancelarii leśnictw  Dąbrowa i Dębica. Oba budynki były planowane do przebudowy i remontu – zgodnie z planem finansowym Nadleśnictwa. Wymagały docieplenia przegród zewnętrznych wraz z wymianą pokryć dachowych , wzmocnienia konstrukcji więźby dachowej oraz wymiany instalacji c.o. i cwu,. Konieczna była wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty budowlane  towarzyszące termomodernizacji  i koniecznej przebudowie.                                                                                                                                                                                                        

Budynek administracyjny to neogotycki pałac wybudowany na początku XIX wieku. Jako budynek o szczególnych walorach wpisany jest do zabytków nieruchomych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Zły stan techniczny pokrycia dachowego,( konstrukcja więźby dachowej zaatakowana przez grzyby i owady) wymaga prac remontowym i konserwacyjnych.  Brak właściwej izolacji termicznej wymaga wymiany instalacji c.o. i cwu wraz z wymianą kotła olejowego na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła jak pompy ziemne i powietrzne. Projekt przewiduje również przebudowę pomieszczeń konieczną dla właściwego funkcjonowania biura. Trwają prace projektowe związane z przebudową zgodne z wytycznymi Konserwatora Zabytków.

Osiągnięte korzyści:

 • zwiększył się standard użytkowania budynków,
 • zmniejszyło się zużycia paliw konwencjonalnych poprzez zastosowanie  proekologicznych pomp powietrznych,
 • ograniczono całkowicie   emisję zanieczyszczeń do powietrza wynikającą z opalania węglem,
 • ograniczenie  tych zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi, w konsekwencji przeciwdziałamy zmianom klimatu,
 • podniesiono świadomość  ekologiczną  użytkowników  oraz ich wiedzę.

W 2017 roku zakończono realizację dwóch budynków  mieszkalnych leśniczówek: Dąbrowa i Dębica.  Natomiast w budynku biurowym zostały wymienione okna , drzwi oraz ocieplono strop. Osiągnięto zakładane w charakterystyce energetycznej parametry termomodernizacji.

W 2018 roku realizujemy II etap projektu termomodernizacji budynku administracyjnego w Elblągu ul. Marymoncka 5 – siedzibę Nadleśnictwa Elbląg. Obecnie trwają prace projektowe konsultowane na bieżąco z Konserwatorem Zabytków.

 

 

Celem tego projektu obemujcego swym zasięgiem wszystkie Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych jest:

-        Poprawa standardu użytkowania i efektywności energetycznej w budynkach będących w zarządzie       PGL LP.

-        Promowanie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w PGL LP.

-        Podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników i ich poziomu wiedzy.

-        Przeciwdziałanie zmianom klimatu ze względu na ograniczenie zużycia energii w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 do atmosfery.

 

Więcej informacji dotyczących tego projektu oraz innych działań rozwojowych prowadzonych aktualnie przez Lasy Państwowe znaleźć można na stronie projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl.