Asset Publisher Asset Publisher

Wielkie liczenie zwierząt

W dniach 9-10.03.2016 r. w lasach Nadleśnictwa Elbląg odbyło się liczenie zwierzyny. Myśliwi z kół łowieckich znajdujących się w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa wraz z leśnikami przystąpili do szacowania.

W bieżącym roku inwentaryzacja zwierzyny wykonywana jest na potrzeby sporządzania wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Na ich podstawie przez kolejne 10 lat myśliwi będą mogli w sposób planowy gospodarować lokalnymi populacjami zwierzyny, po to aby utrzymać stabilną relację pomiędzy ilością przebywającej w środowisku zwierzyny, a powodowanymi przez nią szkodami w gospodarce rolnej, leśnej i gospodarstwach domowych.

W liczeniu zwierzyny na Mierzei Wiślanej i na Wysoczyźnie Elbląskiej łącznie wzięło udział 135 osób. Z samego rana leśnicy i myśliwi wyruszyli do lasu, gdzie na wcześniej wylosowanych powierzchniach  (w żargonie łowieckim nazywanych „miotami") policzone zostały zwierzęta. Metoda szacowania polega na tym , że obserwatorzy stali ustawiani są wokół powierzchni, na której liczone są zwierzęta, obserwatorzy ruchomi przechodzą tyralierą przez tą powierzchnię. Wszystkie wychodzące z „miotu" zwierzęta zostają policzone i zapisane. W ten sposób na 10 % powierzchni leśnej nadleśnictwa liczona jest zwierzyna.

W czasie liczenia obserwatorzy zwracają uwagę na takie zwierzęta jak: łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, zające czy wilki i inną drobną zwierzynę. W ciągu dwóch dni zaobserwowane  zostały:

37 danieli, 4 jelenie sika, 13 jeleni szlachetnych, 229 saren, 4 łosie, 65 dzików, 18 lisów  i 9 zajęcy.