Asset Publisher Asset Publisher

XV Powiatowy Zlot Ekologiczno- Turystyczny

23 maja 2014 roku uczestnicy zlotu tym razem spotkali się w Kadynach.

W zlocie uczestniczyło 7 drużyn reprezentujących  gimnazja z powiatu i miasta Elbląga. Zawodnikom towarzyszyli koledzy i koleżanki ze swoich gimnazjów oraz opiekunowie, którzy przygotowali młodzież do konkurencji ekologicznych, artystycznych i sportowych.   

Zlot zorganizowany został przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu wraz z Elbląskim Centrum Edukacji Ekologicznej, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tolkmicku oraz Nadleśnictwo  Elbląg. Imprezę dofinansował WFOŚ w Olsztynie.

            Uczestnicy rozpoczęli Zlot od udziału w rajdzie terenowym przez Rezerwat „Kadyński Las". W czasie wędrówki przez las młodzież miała okazję zapoznać się z osobliwościami Nadleśnictwa Elbląg a w szczególności przyrodą i historią Wysoczyzny Elbląskiej. W trakcie wędrówki drużyny rozwiązywały krzyżówkę związaną z bioróżnorodnością przyrodniczą zwiedzanego obszaru.

Po dotarciu na miejsce zlotu w Kadynach młodzież miała okazję wykazać się wiedzą przyrodniczą rozwiązując „Test pod chmurką" oraz  umiejętnością rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt występujących na Wysoczyźnie Elbląskiej. Następnie musieli wykazać się precyzją w konkurencjach zręcznościowych rzutu podkową do celu oraz lotką do tarczy. Na zakończenie odbył się mini festiwal piosenki zielono-zakręconej.Uczniowie wykazali się wrażliwością i pomysłowością prezentując utwory w różnych stylach muzycznych, wykorzystując także umiejętność gry na instrumentach muzycznych. Wszystkie konkurencje były punktowane i oceniane. Zwycięzcą tegorocznych zmagań zostało Gimnazjum w Tolkmicku. 

Organizatorzy serdecznie dziękują opiekunom drużyn za przygotowanie młodzieży do zawodów, opiekę nad drużynami oraz aktywny udział w konkurencjach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i czynny udział w zlocie. Nauka na łonie natury gdzie można bezpośrednio doświadczyć otaczającą nas przyrodę, dotknąć, posmakować, zobaczyć jest najcenniejszym doświadczeniem dużo lepiej zapadająca w głowie i świadomości niż jakakolwiek inna.