Położenie

Nadleśnictwo Elbląg położone jest w Północnej Polsce i obejmuje Mierzeję Wiślaną, Żuławy, i Wysoczyznę Elbląską.

Galeria zdjęć

Mamy zaszczyt ogłosić wyniki konkursu fotograficznego dofinansowanego przez Fundusze Norweskie w ramach projektu pn.: Las-drewno-człowiek- kompleksowy program podniesienia świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej na terenie RDLP w Gdańsku", Program Operacyjny (PL02) „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Historia

Historia Nadleśnictwa Elbląg

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.