Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja przyrodnicza jest jednym z działań służby leśnej mających pomóc zwłaszcza młodzieży korzystać z zasobów przyrody w sposób umożliwiający jej jak najlepsze poznanie. Edukacja ekologiczna wskazuje zależność człowieka od środowiska oraz uczy odpowiedzialności za zmiany dokonywane w naturalnym środowisku.

 

Nadleśnictwo Elbląg realizuje   idee edukacji leśnej poprzez różnorodne formy. Leśnicy spotykają się z dziećmi i młodzieżą  w terenie , często zapraszani są także do szkół. Organizujemy konkursy , wystawy , akcje i imprezy okolicznościowe. Staramy się urozmaicić naszą ofertę edukacyjną i procentuje to coraz liczniejszą rzeszą odbiorców . Nadleśnictwo dysponuje obiektami powstałymi z myślą specjalnie o przeprowadzaniu tego typu zajęć.Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty po wcześniejszym skontaktowaniu się z sekretariatem Nadleśnictwa (tel.552308531).

UWAGA!!!

Informujemy, że w związku z dużym rozmiarem zadań gospodarczych, zajęcia edukacji leśnej dla placówek oświatowych prowadzone będą wg następującego harmonogramu:

- czwartki: zajęcia terenowe na ścieżce oraz punkcie edukacji leśnej w Kadynach,

-piątki: zajęcia terenowe w elbląskiej Bażantarni oraz lekcje w placówkach oświatowych Elbląga.

Zapotrzebowanie na zajęcia prosimy kierować do Nadleśnictwa pocztą tradycyjną (Elbląg, ul. Marymoncka 5) lub pocztą elektroniczną (elblag@gdansk.lasy.gov.pl) po uprzednim umówieniu terminu z osobą odpowiedzialną za edukację (tel. kontaktowy 602306782).