Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Teren  łowiecki  Nadleśnictwa  Elbląg  położony  jest  na  Mierzei Wiślanej,  na  wąskim  pasie  lądu,  który  porastają  lasy  sosnowe.
Specyficzne  dla  tego  regionu  ukształtowanie  powierzchni  a  także występujący  pas  trzcinowisk  stanowią  atrakcyjną  ostoję  dla  zwierzyny. Niewielka ilość pól uprawnych to kolejna specyfika tego rewiru łowieckiego.
Dla myśliwych organizowane są polowania indywidualne i zbiorowe.  Łowisko  oferuje  dobrej  jakości  łopatacze  danieli  i  atrakcyjne  polowania  zbiorowe  na  dziki.  Położenie  obwodu  na  trasie przelotów  ptaków  i  bezpośrednie  sąsiedztwo  dużych  akwenów wodnych sprawia, że tereny usytuowane pomiędzy lasem a wodami Zalewu Wiślanego i Morza Bałtyckiego są ulubionym miejscem miłośników bezkrwawych łowów.

Szczegóły naszej oferty łowieckiej