Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki Przyrody

„Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie" (art. 40, ust.1, Ustawy o ochronie przyrody).
 
 
Lp
 
Wyszczególnienie
O b r ę b
Razem
Nadleśnictwo
Elbląg
Kadyny
Stegna
I l o ś ć
1
2
3
4
5
6
1
Pojedyncze drzewa
48
156
1
205
2
Grupy drzew
5 (22)
26 (129)
-
31 (151)
3
Aleje
1 (94)
-
-
1 (94)
4
Pojedyncze głazy
1
6
-
7
5
Grupy głazów
3 (18)
7 (34)
-
10 (52)
R a z e m
58
195
1
254
 
 
Zestawienie drzew pomnikowych gatunkami w sztukach :
 
Gatunek
Obr. Elbląg
Obr. Kadyny
Obr. Stegna
Razem
Dąb szypułkowy
 45
157
-
202
Buk pospolity
    9
 49
    1
 59
Kasztanowiec zwycz.
 95
-
-
 95
Lipa drobnolistna
 12
 40
-
 52
Jesion wyniosły
    1
    4
-
    5
Wiąz szypułkowy
-
    3
-
    3
Wiąz górski
-
    1
-
    1
Brzoza brodawkowata
-
    3
-
    3
Czereśnia ptasia
-
    3
-
    3
Olsza czarna
-
    2
-
    2
Klon pospolity
-
    1
-
    1
Dąb czerwony
-
    1
-
    1
Wierzba krucha
    1
-
-
    1
Sosna pospolita
-
    4
-
    4
Świerk pospolity
-
    6
-
    6
Daglezja zielona
-
    6
-
    6
Modrzew europejski
    1
    3
-
    4
Choina kanadyjska
-
    2
-
    2
Razem
164
285
    1
450
 
Na gruntach Nadleśnictwa Elbląg zarejestrowano 254 pomniki przyrody. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że proces tworzenia pomników przyrody ma charakter ciągły, stąd też ich lista jest otwarta.